Home » Personlig udvikling

Personlig udvikling

Personlig udvikling med en reel og vedvarende følelsesmæssig intelligens er uopnåelig, uden kendskab til menneskets biologisk nedarvede drifter, fordi vores indre hjernedele rummer en urgammel medfødt arv, som danner grundlag for hele vort følelsesliv som mennesker. Vi skal derfor have gamle drifter i de indre hjernedele til at samarbejde på en intelligent måde med de ydre hjernedele, for at vi kan forme en emotionel, intelligent social arv.

Dette kan naturligvis ikke indlæres ved at læse om det. Læsning kan kun fortælle hvad biopsykologi er, men forhåbentlig motivere til at tilegne sig kompetencer og mestring. For at få integreret følelsesmæssig intelligens i både tanker, tale og adfærd, skal der logisk set en træning og indlæring til. En indlæring som fordrer en træner, der instruerer og formidler en proces.

personlig-udvikling.dk kan du se navne på selvstændigt praktiserende coach/psykoterapeuter, der har eneret på at arbejde med biopsykologi.

Coach & Psykoterapeut Skolen i København har licens i 2020-21 i Danmark på uddannelser med biopsykologisk psykoanalyse og tilbyder følgende muligheder:

  • Et Weekendkursus i Følelsesmæssig Intelligens, som er baseret på menneskets medfødte drifter. Deltagerne lærer drifterne at kende, og får belyst sammenhængen mellem deres biologiske arv og deres sociale arv, samt nødvendigheden af, at vi har et minimum af viden om begge vigtige elementer.
  • 2 typer af uddannelser til stress terapeut, samt psykoterapeut og psykobiolog, i et bredt tværfagligt koncept med biopsykologisk psykoanalyse, tilrettelagt som aften/weekendstudier. Enestående uddannelser med en hidtil uset dybde for medarbejdere, ledere og fagfolk.

Personlig udvikling er blevet betydeligt mere effektiv

Under forskningen, i adfærdsbiologiens betydning for det moderne menneskes emotionelle hverdag, forekom det indlysende, at biopsykologien kunne få en væsentlig indflydelse på kvaliteten i menneskets personlige udvikling. Det tog 15 år at indsamle relevante oplysninger, fra mere end 2000 personers erfaringer igennem deres udviklings processer.

Der fremkom evidensbaserede dokumentationer med videnskabelig relevans, i form af En ny psykoanalyse, på basis af viden om de medfødte drifter. Begrebet biopsykologi faldt naturligt at anvende, da biologien er medfødt, og således danner grundlag for den tillærte sociale arv. Begrebet fandtes i 1985 ikke i ordbøger, hverken almene eller faglige.

De personlige udviklings processer består af både teori og praktik. I bogen “Følsom og Voksen” er nogle af de væsentlige emner beskrevet. Drifterne defineres teoretisk side 42-62. To andre fundamentalt vigtige emner i bogen er “Følelsernes grundlov” samt “Livsplanlægning”. En praktisk erfaring kan fås på ovennævnte weekendkursus, som indeholder syv adfærds øvelser og konkretiserer hver enkelt af drifterne under direkte indlæring.

I bogen “Ordet der blev væk” defineres den intelligente del af emotionel intelligens. En helt nødvendig retorisk ny kompetences skal tilegnes, i såvel tanke som tale, og kan indlæres gennem de emner som beskrives i bogen. Begge bøger vil, med deres indhold om menneskets emotionelle opbygning, være tidsløse i mange generationer fremover.

I 1990 stiftede jeg Coach & Psykoterapeut Skolen, med henblik på at uddanne psykoterapeuter i biopsykologi. Skolen er siden min pension i 2006 blevet videreført af kompetente nye ejere. De nuværende ejere har sammen med mig fulgt og deltaget i forskningen og uddannelsernes udvikling. Evy Kaarill siden 1991, Jytte Ravnholt siden 1995 og Michael Nilsson siden 2001. De har min største respekt og taknemmelighed for deres dygtige videreførsel og tilpasning af Skolens koncept til det nye IT-samfund, samt til de seneste års erhvervsudvikling.

Du kan Læse mere om både Instituttets-, Skolens- og min historie på seniorcoach.dk

Allan Bansholm Nilsson