Home » Personlig udvikling

Personlig udvikling

Om udvikling af menneskets emotionelle intelligens

FRAVÆR AF VIDEN
Manglende viden kan forhindre emotionel intelligens, og modsat føre til en emotionel stupiditet, fordi mennesket fødes med en urgammel biologisk arv, som vi intet lærer om i vores sociale arv. Som voksne er vi således ubevidste om denne arv, der er et vigtigt fundament for menneskets forståelse og håndtering af psyken.

EMOTIONEL INDSIGT OG INDFLYDELSE
Nutidens menneske mangler derfor både indsigt og indflydelse på sit eget følelsesliv, fordi nogle adfærdsbiologiske egenskaber i vores medfødte urhjerne har det svært i et moderne samfund. Denne viden er derfor et vigtigt grundvilkår for al personlig udvikling.

FUNDAMENT FOR PERSONLIG UDVIKLING
Adfærdsbiologi styrer verden på godt og ondt. Det moderne menneske er nødt til at tilegne sig viden om de biologiske vilkår, som vi alle nedarver. Med et koncept i biopsykologi, som indeholder læring om både biologisk arv og social arv, kan vi få en relevant, dyb og bred emotionel indsigt.

SUPPLEMENT I BEHANDLING
Beskrevet i faglige termer, kan der gives psykoedukation ved en psykiatrisk/-psykologisk diagnose til gavn for en persons egen og pårørendes medvirken under behandlingen. Tilsvarende kan biopsykologi være en supplerende emotionel psykoedukation, så der opnås en selvindsigt, der kan fremme en helbredende proces.

PRÆMIS FOR EMOTIONEL INTELLIGENS
Biopsykologi er en psykoedukation for alle, der bevidstgør de adfærdsbiologiske vilkår, vi nedarver. En læring om en emotionel urtid, der betinger udvikling af menneskets følelsesliv og de handlemåder, som vi ønsker at kunne mestre i et nutidigt, humanistisk samfund.

VEJEN TIL EMOTIONEL INTELLIGENS
Hvis vi vil lykkes med at forbedre verden, er viden om biopsykologi en nødvendighed, for: Barn og Pædagog – Elev og Lærer – Studerende og Lektor – Medarbejder og Leder – Patient og Behandler – Sportsudøver og Træner – Mentee og Mentor – Klient og Coach/Terapeut – Privat som på Job !

Personlig udvikling med biopsykologi

Vi skal have urdrifter i de indre hjernedele til at samarbejde på en intelligent måde med
de ydre hjernedele, så vi med biopsykologi kan forme en emotionel intelligens.

Dette kan naturligvis ikke indlæres ved at læse om det. Læsning kan kun fortælle hvad biopsykologi er, men forhåbentlig motivere til at tilegne sig kompetencerne. For at få integreret følelsesmæssig intelligens i både tanker, tale og adfærd, skal der logisk set en træning og indlæring til. En indlæring som fordrer en træner, der instruerer og formidler en proces.

Personlig udvikling er blevet betydeligt mere effektiv

Under forskningen, i adfærdsbiologiens betydning for det moderne menneskes emotionelle hverdag, forekom det indlysende, at biopsykologien kunne få en væsentlig indflydelse på kvaliteten i menneskets personlige udvikling. Det tog 15 år at indsamle relevante oplysninger, fra mere end 2000 personers erfaringer igennem deres udviklings processer.

Der fremkom evidens baserede dokumentationer med videnskabelig relevans, i form af En ny analyse, på basis af viden om de medfødte drifter. Begrebet biopsykologi faldt naturligt at anvende, da biologien er medfødt, og således danner grundlag for den tillærte sociale arv. Begrebet fandtes i 1985 ikke i ordbøger, hverken almene eller faglige.

De personlige udviklings processer består af både teori og praktik. I bogen “Følsom og Voksen” er nogle af de væsentlige emner beskrevet. Drifterne defineres teoretisk side 42-62. To andre fundamentalt vigtige emner i bogen er “Følelsernes grundlov” samt “Livsplanlægning”. 

I bogen “Ordet der blev væk” defineres den intelligente del af emotionel intelligens. En helt nødvendig retorisk ny kompetences skal tilegnes, i såvel tanke som tale, og kan indlæres gennem de emner som beskrives i bogen. Begge bøger vil, med deres indhold om menneskets emotionelle opbygning, være tidsløse i mange generationer fremover.

Træning i personlig udvikling med biopsykologi

I 1990 stiftede jeg Coach & Psykoterapeut Skolen, med henblik på at uddanne psykoterapeuter i biopsykologi. Skolen er siden min pension i 2006 blevet videreført af kompetente nye ejere. De nuværende ejere har sammen med mig fulgt og deltaget i forskningen og uddannelsernes udvikling. Evy Kaarill siden 1991, Jytte Ravnholt siden 1995 og Michael Nilsson siden 2001. De har min største respekt og taknemmelighed for deres dygtige videreførsel og tilpasning af Skolens koncept til det nye IT-samfund, samt til de seneste års erhvervsudvikling.

personlig-udvikling.dk står, hvordan personlig udvikling af Emotionel Intelligens kan trænes.

Du kan Læse mere om både Instituttets-, Skolens- og min historie på seniorcoach.dk

Allan Bansholm Nilsson