Home » Personlig udvikling

Personlig udvikling

Personlig udvikling med en reel og vedvarende følelsesmæssig intelligens er uopnåelig, uden kendskab til menneskets biologisk nedarvede drifter, fordi vores indre hjernedele rummer en urgammel medfødt arv, som danner grundlag for hele vort følelsesliv som mennesker. Vi skal derfor have gamle drifter i de indre hjernedele til at samarbejde på en intelligent måde med de ydre hjernedele, for at vi med biopsykologi kan forme en emotionel intelligens.

Dette kan naturligvis ikke indlæres ved at læse om det. Læsning kan kun fortælle hvad biopsykologi er, men forhåbentlig motivere til at tilegne sig kompetencerne. For at få integreret følelsesmæssig intelligens i både tanker, tale og adfærd, skal der logisk set en træning og indlæring til. En indlæring som fordrer en træner, der instruerer og formidler en proces.

Personlig udvikling er blevet betydeligt mere effektiv

Under forskningen, i adfærdsbiologiens betydning for det moderne menneskes emotionelle hverdag, forekom det indlysende, at biopsykologien kunne få en væsentlig indflydelse på kvaliteten i menneskets personlige udvikling. Det tog 15 år at indsamle relevante oplysninger, fra mere end 2000 personers erfaringer igennem deres udviklings processer.

Der fremkom evidens baserede dokumentationer med videnskabelig relevans, i form af En ny analyse, på basis af viden om de medfødte drifter. Begrebet biopsykologi faldt naturligt at anvende, da biologien er medfødt, og således danner grundlag for den tillærte sociale arv. Begrebet fandtes i 1985 ikke i ordbøger, hverken almene eller faglige.

De personlige udviklings processer består af både teori og praktik. I bogen “Følsom og Voksen” er nogle af de væsentlige emner beskrevet. Drifterne defineres teoretisk side 42-62. To andre fundamentalt vigtige emner i bogen er “Følelsernes grundlov” samt “Livsplanlægning”. 

I bogen “Ordet der blev væk” defineres den intelligente del af emotionel intelligens. En helt nødvendig retorisk ny kompetences skal tilegnes, i såvel tanke som tale, og kan indlæres gennem de emner som beskrives i bogen. Begge bøger vil, med deres indhold om menneskets emotionelle opbygning, være tidsløse i mange generationer fremover.

I 1990 stiftede jeg Coach & Psykoterapeut Skolen, med henblik på at uddanne psykoterapeuter i biopsykologi. Skolen er siden min pension i 2006 blevet videreført af kompetente nye ejere. De nuværende ejere har sammen med mig fulgt og deltaget i forskningen og uddannelsernes udvikling. Evy Kaarill siden 1991, Jytte Ravnholt siden 1995 og Michael Nilsson siden 2001. De har min største respekt og taknemmelighed for deres dygtige videreførsel og tilpasning af Skolens koncept til det nye IT-samfund, samt til de seneste års erhvervsudvikling.

personlig-udvikling.dk står, hvordan personlig udvikling af Emotionel Intelligens kan trænes.

Du kan Læse mere om både Instituttets-, Skolens- og min historie på seniorcoach.dk

Allan Bansholm Nilsson