BIOPSYKOLOGISK INSTITUT

EMOTIONEL INTELLIGENS
PÅ JOB SOM PRIVAT

PERSONLIG UDVIKLING AF
MENNESKETS NEDARVEDE ADFÆRDSBIOLOGI