BIOPSYKOLOGISK INSTITUT

EMOTIONEL INTELLIGENS PÅ JOB SOM PRIVAT
PERSONLIG UDVIKLING AF MENNESKETS NEDARVEDE ADFÆRDSBIOLOGI