Home » Personlig udvikling

Personlig udvikling

Personlig udvikling med en reel og vedvarende følelsesmæssig intelligens er uopnåelig, uden kendskab til menneskets biologisk nedarvede drifter, fordi vores indre hjernedele rummer en urgammel medfødt arv, som danner grundlag for hele vort følelsesliv som mennesker. Vi skal derfor have gamle drifter i de indre hjernedele til at samarbejde på en intelligent måde med de ydre hjernedele, for at vi kan forme en emotionel, intelligent social arv.

Dette kan naturligvis ikke indlæres ved at læse om det. Læsning kan kun fortælle hvad biopsykologi er, men forhåbentlig motivere til at tilegne sig kompetencer og mestring. For at få integreret følelsesmæssig intelligens i både tanker, tale og adfærd, skal der logisk set en træning og indlæring til. En indlæring som fordrer en træner, der instruerer og formidler en proces.

personlig-udvikling.dk kan du se navne på selvstændigt praktiserende coach/psykoterapeuter, der har eneret på at arbejde med biopsykologi.

Coach & Psykoterapeut Skolen i København har licens i Danmark på uddannelser med biopsykologisk psykoanalyse og tilbyder følgende muligheder:

  • Et Weekendkursus i Følelsesmæssig Intelligens, som er baseret på menneskets medfødte drifter. Deltagerne lærer drifterne at kende, og får belyst sammenhængen mellem deres biologiske arv og deres sociale arv, samt nødvendigheden af, at vi har et minimum af viden om begge vigtige elementer.
  • Tre typer af uddannelser til coach og mentor, stress terapeut og psykoterapeut, i et bredt tværfagligt koncept med biopsykologisk psykoanalyse, tilrettelagt som aften/weekendstudier. Tre enestående uddannelser med en hidtil uset dybde for medarbejdere, ledere og fagfolk.

Efterskrift fra stifteren af Biopsykologisk Institut samt Coach & Psykoterapeut Skolen

Forskningen i adfærdsbiologiens betydning for det moderne menneskes emotionelle hverdag påbegyndte jeg i 1986. Her i 2017, godt 30 år efter, og 10 år efter min pension fra Coach & Psykoterapeut Skolen, forekommer det indlysende, at biopsykologien vil få en væsentlig indflydelse på menneskets fremtidige personlige udvikling.

Måske vil jeg om 10 år opleve den glæde, at det almene kendskab til biopsykologien er øget. At erkendelse af urmennesket i os selv, i stigende grad afløser den fornægtelse der almindeligvis findes i dag. Forhåbentlig vil en udbredt forståelse med årene blive en realitet i vores velfærdssamfund.

Skolen har de seneste 10 år videreført uddannelserne under de kompetente nye ejeres ledelse. Skolens nuværende ejere – Evy Kaarill (siden 1995), Jytte Ravnholt (siden 1999) og Michael Nilsson (siden 2005) – har fulgt forskningen og uddannelsernes udvikling, og har min største respekt og taknemmelighed for deres dygtige tilpasning af Skolens koncept til det nye IT-samfund, samt til de sidste 10 års løbende erhvervsudvikling.

Det har taget 20 år at indsamle af oplysninger fra mere end 2000 menneskers erfaringer igennem deres udviklingsprocesser. Evidensbaserede dokumentationer med videnskabelig relevans, har således dannet baggrund for indholdet af denne webside “biopsykologi”. Begrebet biopsykologi faldt naturligt at anvende, da biologien kommer først som medfødt, og derefter danner grundlag for den tillærte psykologi. Begrebet fandtes ikke i ordbøger, hverken almene eller faglige, og havde derfor ingen herkomst.

De personlige udviklingsprocesser består af teori og praktik. I bogen “Følsom og Voksen” er nogle af de væsentlige emner beskrevet. Drifterne defineres teoretisk side 42-62. Den praktiske forståelse fås på ovennævnte weekendkursus, som indeholder syv adfærdsøvelser og konkretiserer hver enkelt af drifterne under direkte indlæring. To andre fundamentalt vigtige emner er “følelsernes grundlov” og “livsplanlægning”.

I bogen “Ordet der blev væk” defineres den intelligente del af emotionel intelligens. En helt nødvendig retorisk ny kompetence, i såvel tanke som tale, indlæres gennem de emner som beskrives i bogen. Ligeledes her trænes der skiftevis praktik og teori.

Begge bøger anvendes i uddannelserne på Coach & Psykoterapeut Skolen, og vil med deres fundamentale indhold være tidløse i mange år fremover.

Allan Bansholm Nilsson

Læse mere om Instituttets og Skolens historie på seniorcoach.dk

Copyright – Biopsykologisk Institut – 2019