Velkommen til Biopsykologisk Institut

evolution2Biopsykologisk Institut har siden 1984 forsket i effekterne af menneskets nedarvede urhjerne, set rent adfærdspsykologisk. Målet har været at afdække, hvilken indflydelse vores medfødte “krybdyrhjerne”, har på det moderne menneskes følelsesliv og adfærd.

Det handler om menneskets evolution rent følelsesmæssigt – som hverken Darwin, Freud eller Jung fik gjort færdigt – og op til i dag, hvad det er for nogle ting, det moderne menneske fødes med, som biologisk arv, og hvordan vi håndterer det som psykologisk arv.

Vi har hidtil ment, at menneskelige emotioner var social arv. Men mange er biologisk arv, en arv fra urtiden, inderst i hjernen, som er med til at styre både følelser og adfærd. Urhjernens arv er nogle medfødte drifter, som er beregnet til at overleve i en grum urtid. Men i et moderne samfund er dele af de følelser, og dele af den adfærd drifterne skaber, imidlertid uhensigtsmæssige og giver os problemer, hvis de ikke formes i den sociale arv. Sådan har det været i titusinder af år, fordi vi ikke har vidst nok om, hvad vi skulle forme: en nedarvet urtid, i modstrid med nutid.

Menneskets komplekse følelsesliv

Tegning: Per Marquard Otzen
Tegning: Per Marquard Otzen

I dag ved de fleste, at mennesket både har en biologisk- og en social arv. Vi fødes med en biologisk arv, hvor naturen har ”bestemt”, hvordan den skal være. Vi vokser op og får en social arv, hvor forældre og andre har ”bestemt”, hvordan den skal være. Vi får alle en biologisk og en social arv, vi ikke selv har bestemt, og dermed en personlighed vi ikke har haft den mindste smule indflydelse på at vælge. Det lever vi så resten af vores liv efter.

Vi kender alle en livsfilosofi, der beskriver dette: ”livet leves forlæns – og forstås baglæns”. Den indsigt gav Søren Kierkegaard os for knapt 200 år siden, og sådan har det altid været, også i nyere tid, fordi personlig udvikling hidtil kun har kunnet fokusere på den sociale arv, og ikke på den emotionelle biologiske arv.

Menneskets emotionelle potentiale

Tænk hvis vi – i starten af voksenlivet – kunne lære at forstå og forme den personlighed, vi ønsker? I stedet for at nøjes med, at livet kun kan “forstås baglæns” – efter det er levet! Tænk hvis vi selv kunne bestemme, hvem vi vil være som menneske, og kunne leve voksenlivet, efter vores egne ønsker!

Det kan vi i dag – vi kan skabe en ny evolution, fordi vi nu kender hele menneskets emotionelle bagrund, så vi kan lære både, at “forstå forlæns og leve forlæns”!
Ved at forstå både vores biologiske emotionelle arv, og samtidig forstå hver vores personlige sociale arv, kan vi lære at forme og selv kunne vælge den personlighed, vi ønsker at have. Det kan voksne uanset alder. Nu er det aldrig mere for sent, at lære – at leve livet.

James R. Sherman

Kontakter

Under Personlig udvikling kan du finde et link til coach/psykoterapeuter med en 4-årig uddannelse i biopsykologisk analyse. Selve uddannelsen i biopsykologi er givet i licens til: Coach & Psykoterapeut Skolen i København.

Copyright – Biopsykologisk Institut – 2017