Biopsykologisk Institut

evolution2Biopsykologisk Institut har siden 1984 forsket i effekterne af menneskets nedarvede urhjerne, set rent adfærdspsykologisk. Målet har været at afdække, hvilken indflydelse vores medfødte urhjerne har på det moderne menneskes følelsesliv og adfærd.

Det handler om menneskets evolution rent følelsesmæssigt – som hverken Darwin, Freud eller Jung fik gjort færdigt – og op til i dag, hvad det er for nogle ting, det moderne menneske fødes med, som biologisk arv, og hvordan vi håndterer denne som social arv.

Vi har hidtil ment, at menneskelige emotioner var social arv. Men mange er biologisk arv, en arv fra urtiden, inderst i hjernen, som er med til at styre både følelser og adfærd.

Urhjernens arv er nogle medfødte drifter, som er beregnet til at overleve i en grum urtid. Men i et moderne samfund er dele af de følelser, og dele af den adfærd drifterne skaber, imidlertid uhensigtsmæssige og giver os problemer, hvis de ikke formes i den sociale arv. Sådan har det været i titusinder af år, fordi vi ikke har vidst nok om, hvad vi skulle forme: en nedarvet urtid, i modstrid med nutid.

Menneskets komplekse følelsesliv

I dag ved de fleste, at mennesket både har en biologisk- og en social arv. Vi fødes med en biologisk arv, hvor naturen har ”bestemt”, hvordan den skal være. Vi vokser op og får en social arv, hvor forældre og andre har ”bestemt”, hvordan den skal være. Vi får alle en biologisk og en social arv, vi ikke selv har bestemt, og dermed en personlighed vi ikke har haft den mindste smule indflydelse på at vælge. Det lever vi så resten af vores liv efter. Men sådan behøver det ikke længere at være!

I løbet af de seneste år er der efterhånden opstået en almen erkendelse af, at mennesket fødes med en urhjerne, der danner fundament for al den sociale arv vi opbygger, efter fødslen og i resten af livet. Men vores viden og erkendelse af urhjernens egenskaber, er bestemt ikke almindelig endnu!

Tegning: Per Marquard Otzen

Det er almindeligt, at mennesket fundamentalt set tillægges at være født med gode egenskaber. Men – der mangler fortsat en erkendelse af, at vi tillige er født med en instinktiv overlevelsesevne, hvor egoet hos det enkelte individ (brutalt) kan sættes før alt andet.

Urhjernen rummer altså egenskaber, vi synes er dårlige og ofte umenneskelige, og de erkendes ikke, hverken som individ, eller i pædagogik, i psykologi eller psykoterapi. Vi er f.eks. født til at være både racistiske, egoistiske, grådige, utålmodige, voldelige og kyniske – som en del af vores medfødte adfærdsbiologi.

Næstekærlighed er derimod IKKE en medfødt evne fra urhjernen (reptil). Men vi er født med senere udviklede hjernedele, som er disponeret til at kunne lære tålmodighed, tolerance, retfærdighed, gavmildhed, ydmyghed og medmenneskelighed (limbiske og neocortex).

Mennesket har nedarvede drifter, der skaber dårlig adfærd og dårlige følelser, som vi ikke anerkender og, allerværst, fornægter at vi alle rummer.

I denne manglende erkendelse, har vi givet social arv skylden for mange af de dårlige sider i mennesket, vi helst vil undgå. Derved kommer biologisk arv og social arv til at konflikte og modarbejde hinanden. I stedet skal vi have de forskellige hjernedele til at samarbejde.

Biopsykologiens budskab

Vi må nødvendigvis erkende, at vi er født med adskillige stupide evner til adfærd – så som at lyve, stjæle, dominans, magtkampe og aggressiv adfærd – der oprindeligt hjalp urmennesket til at overleve, selvom vi slet ikke har brug for dem i vores moderne verden. Netop derfor er vi nødt til, i vores sociale arv, bevidst og målrettet at lære de adfærdsformer vi anser for gode. Der skal bygges en intelligent, etisk bro mellem biologisk arv og social arv.

Vi er født med en biologisk arv, der får os til at opføre os som primitive dyr, medmindre vi lærer om generel medmenneskelighed i vores sociale arv.

Uden en erkendelse af, at mennesket er født med urmenneskets brutale og kyniske sider i os, vil vi aldrig kunne udvikle vores etikker og adfærd i en mere human retning.

Kontakter

Selve uddannelsen i biopsykologi er givet i licens til: Coach & Psykoterapeut Skolen i København.

Næste side: Forskningen

Copyright – Biopsykologisk Institut – 2019